Cursusvoorwaarden

PDF Cursusvoorwaarden


 

Inschrijving

Inschrijving voor een cursus of workshop geschiedt via het aanmeldingsformulier op de website of via een e-mail naar karin@karinlips.nl.

Zodra uw inschrijving door ons bevestigd is, is deze definitief.

Deelname

De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus, workshop of proeverij is minimaal 18 jaar.

Betaling

Het verschuldigde totaalbedrag dient binnen gestelde betalingstermijn te worden voldaan.

Annulering

Bij annulering van de inschrijving vóór de cursus, wordt het betaalde bedrag alleen teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld, uiterlijk tot 3 weken voor de aanvangsdatum van de cursus.

Bij annulering wordt ten alle tijden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 3 weken voor aanvangsdatum van de cursus wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvangsdatum van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

U mag wel iemand anders in uw plaats sturen.

Bij annulering is deelname aan de cursus op een latere datum mogelijk, echter onder verrekening van de dan geldende cursuskosten.

Indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten.

Ziekte / verschuiven / calamiteiten

Mocht de cursus wegens ziekte van de docent of door ernstige zaken onverhoopt niet door kunnen gaan, dan wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de cursus op een ander tijdstip in te halen.

De cursist wordt bij ziekte of bij ernstige zaken in de gelegenheid gesteld de cursus of een deel van de cursus op een ander tijdstip in te halen na overleg met de docent. Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van de cursuskosten of een deel daarvan.

Wij behouden ons het recht om wijzigingen door te voeren m.b.t. cursusdata.

Aansprakelijkheid

De docent is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of het ontstaan van persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen dat is ontstaan tijdens of naar aanleiding van een cursusles. Het neerleggen van een mobiele telefoon op de cursustafel is op eigen risico van de cursist.

De docent is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de cursusles. Elke cursist wordt in de gelegenheid gesteld de tijdens de cursus geproefde wijnen uit te spugen. Het opdrinken van geproefde wijnen is de verantwoordelijkheid van de cursist.

Akkoord

U gaat akkoord met de bovenvermelde voorwaarden bij inschrijving.

Gedeponeerd

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Oost-Brabant, depotnummer 14/2017.